Dodavanje i uređivanje Dinamičke kategorije

Ako želite da u zajedničku kategoriju grupišete proizvode koji su prvobitno povezani sa različitim statičnim kategorijama, imate mogućnost da kreirate dinamičke kategorije u Vašoj MerchantPro internet prodavnici. Koje se mogu prikazati u prodavnici, sa ciljem da se navedu proizvodi koji imaju udeo određene karakteristike.

Sistem automatski i dinamički prikazuje proizvode u prodavnici prilikom pristupa dinamičkoj kategoriji, na osnovu niza uslova (filtera) koje ste prethodno definisali, kao što je uključivanje ili isključivanje proizvoda iz određenih statičnih kategorija koje ste odabrali, filtriranje u zavisnosti od proizvođača, oznake povezane sa proizvodima, dodatna polja i vrednosti povezane sa proizvodima, zalihe, sniženja cena itd.

U slučaju odabira više filtera, dinamička kategorija će obuhvatiti proizvode koji istovremeno ispunjavaju sve uslove.

Za razliku od statičnih kategorija, na dinamičkim kategorijama proizvodi se ne mogu povezati ručno niti mogu imati povezane potkategorije.

U nastavku teksta možete saznati kako da dodate dinamičku kategoriju u Vašu MerchantPro prodavnicu.

Dodavanje i postavka dinamičke kategorije

Kako biste kreirali dinamičku kategoriju, sledite korake u nastavku teksta:

 1. Idite na Katalog > Menadžment kategorija;
 2. Na stranici Menadžment kategorija pritisnite dugme Dodajte kategoriju ;
 3. U prozoru koji će se pojaviti na ekranu izaberite opciju Dinamička kategorija ;
 4. U sekciji Opšta podešavanja definišite opšte postavke za kategoriju;
 5. U namenskom polju unesite naziv kategorije;
 6. U odlejku Nadređena kategorija izaberite da li će odgovarajuća kategorija biti glavna kategorija (Bez glavne(Glavne kategorije)) ili potkategorija (iz padajućeg menija izaberite koja kategorija će biti glavna Vašoj novokreiranoj kategoriji);
 7. Idite na Pozicija u listi (prikaz nakon kategorije) i izaberite poziciju kategorije, u zavisnosti od izbora iz prethodnog koraka;
 8. Idite na Status i izaberite jednu od opcija:
  • Aktivan (vidljiv)
  • Neaktivan (nevidljiv)
 9. Idite na Opis i unesite u text editor opis koji će biti prikazan na stranicama sa listingom po kategorijama;
 10. Nastavite u odeljku Meta-podaci i dodajte meta informacije za ovaj zapis;
 11. Idite na Meta naslov i unesite u namensko polje naslov koji će doprineti prikazivanju rezultata u pretraživačima; preporučuje se da uneseni sadržaj sadrži najviše 60 karaktera (ako ne unesete nikakav sadržaj, koristiće se automatski generisani tekst);
 12. Idite na Meta opis i dodajte relevantan opis za pretraživače u text editor; uneti sadržaj se preporučuje da ima između 50 i 160 karaktera;
 13. Nastavite u odeljku Sadržaj kategorije i koristite dostupne filtere da definišete proizvode koji će automatski biti dodati u kategoriju;
 14. Idite na Uključite izabrane kategorije i izaberite iz padajućeg menija proizvode koji će automatski biti dodati u novokreiranu kategoriju; odabir glavne kategorije će takođe uključiti njene potkategorije;
 15. Idite na Isključite izabrane kategorije i izaberite iz padajućeg menija proizvode koji će automatski biti isključeni iz novokreirane kategorije; izbor glavne kategorije će takođe isključiti njene potkategorije;
 16. Idite na Proizvođači i izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Bilo koji proizvođač - novokreirana kategorija će uključivati proizvode svih postojećih proizvođača u prodavnici;
  • Samo određeni proizvođači – potrebno je iz padajućeg menija izabrati proizvođače čiji će proizvodi biti dodati u novokreiranu kategoriju;
  • Isključite određene proizvođače – potrebno je iz padajućeg menija izabrati proizvođače čiji proizvodi neće biti dodati u novokreiranu kategoriju.
 17. Idite na Tagovi i izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Bilo koji tag - svi proizvodi u prodavnici biće uključeni u novokreiranu kategoriju, bez obzira na definisane tagove;
  • Samo određeni tag-ovi – potrebno je iz padajućeg menija izabrati tagove prema kojima će proizvodi biti automatski dodati u novokreiranu kategoriju;
  • Isključite određene tagove – potrebno je iz padajućeg menija izabrati tagove proizvoda koje će automatski biti isključeni iz dodavanja u novokreiranu kategoriju.
 18. Idite na PDV je uračunat i filtrirajte izvezene proizvode prema porezu koji se primenjuje na nivou proizvoda; izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Bilo koji porez – svi proizvodi će automatski biti dodati u novokreiranu kategoriju, bez obzira na porez definisan na nivou proizvoda;
  • Bez poreza - u novokreiranoj kategoriji, svi proizvodi koji nisu primenili nikakav porez na nivou proizvoda biće automatski dodati;
  • PDV 20% - novokreirana kategorija će automatski obuhvatiti sve proizvode za koje se primenjuje PDV 20% definisan u prodavnici.
 19. Idite na Promotivni proizvodi i izaberite proizvode koji će automatski biti uključeni u novokreiranu dinamičku kategoriju, u zavisnosti od sniženja cena definisanog na nivou proizvoda; izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Svi proizvodi - svi proizvodi će automatski biti dodati u kategoriju, bez obzira da li je za njih definisano sniženje cene ili ne;
  • Samo proizvodi sa popustom - samo proizvodi za koje ste definisali popuste biće automatski dodati u kategoriju;
  • Samo proizvodi bez popusta na cenu - samo proizvodi za koje niste definisali sniženje biće automatski uključeni u kategoriju.
 20. Idite na Zalihe i izaberite proizvode koji će automatski biti uključeni u dinamičku kategoriju, a u zavisnosti od njihove dostupnosti na zalihama; izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Svi proizvodi - svi proizvodi će biti dodati u kategoriju, bez obzira na njihovu dostupnost na zalihama;
  • Samo proizvodi dostupni za poručivanje - samo proizvodi dostupni na lageru biće dodati u kategoriju;
  • Samo proizvodi kojih nema na zalihama - samo proizvodi van zaliha biće dodati u kategoriju.
  • Samo određene vrednosti zaliha – u kategoriju će biti dodati samo proizvodi koje se nalaze u rasponu zaliha koji koji Vi definišete.
 21. Idite na Karakteristike proizvoda i izaberite atribute i njihove vrednosti. U zavisnosti od toga određeni proizvodi će biti dodati u novokreiranu kategoriju;
 22. Pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

TIP
Novokreirana dinamička kategorija će biti prikazana u oblasti Main menija prodavnice samo ako uključuje najmanje jedan aktivan proizvod koji ispunjava podešavanja vidljivosti koje ste definisali u prodavnici;

Uređivanje dinamičke kategorije

Kako biste uredili dinamičku kategoriju, pratite korake u nastavku teksta:

 1. Idite na stranicu Menadžment kategorija;
 2. Idite na meni Još opcija pored naziva kategorije koju želite da izmenite i pritisnite dugme Izmenite ;
 3. Unesite željene promene i pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

TIP
Prilikom preimenovanja dinamičke kategorije, sistem će se automatski ažurirati uključujući njen URL; tako, prilikom pristupa staroj stranici koju je indeksirao Google, korisnici će biti automatski preusmereni (preusmeravanje 301) na preimenovanu kategoriju.

Brisanje dinamičke kategorije

 1. Idite na stranicu Menadžment kategorija;
 2. Izaberite Dinamičku kategoriju koju želite da izbrišete i kliknite na dugme Izbrišite sa liste kategorija. Ovu operaciju možete uraditi tako što ćete pristupiti opciji Izbrišite iz menija Još opcija koji se nalazi pored naziva odgovarajuće kategorije;
 3. U prozoru Izbrišite ćete dobiti piranje "Da li ste sigurni da želite da izbrišete ove zapise?" i pritisnite dugme Izbrišite da biste završili operaciju.

NOTE
URL-ovi izbrisane dinamičke kategorije će vratiti odgovor 404 Not found.

Povezivanje slika po dinamičkim kategorijama

Ako je dinamička kategorija koju želite da dodate tipa potkategorije, koristite polje Slika potkategorije da biste učitali sliku potkategorije; slika će biti prikazana u listi potkategorija, kada pristupite nadređenoj kategoriji (detalje otkrijte u temi o Dodavanje slika po kategoriji).

Poslednji put izmenjeno: 26 Oct 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?