Povežite više prodavnica sa istim inventarom

Zainteresovani ste za upravljanje više online prodavnica u isto vreme, koje su povezane sa istim katalogom proizvoda i zalihama? Aplikacija Višestruke Prodavnice omogućuje vam sinhronizaciju nekoliko prodavnica na platformi MerchantPro, dok koristite jedan katalog i inventar.

Moći ćete postaviti svoju glavnu prodavnicu koja kontroliše proizvode i zalihe. Sve ostale vaše prodavnice će se povezati sa njom i automatski će primati sve podatke iz vaše glavne prodavnice. Katalog proizvoda se automatski ažurira i inventar se stalno sinhronizuje na svim vašim prodajnim kanalima.

Dinamičko ažuriranja inventara

Kada se radi o nekoliko prodavnica koje koriste isti inventar, bitno je da zalihe budu savršeno sinhronizovane na svim kanalima. Ovo vam pomaže da izbegnete teške situacije kada kupci poručuju artikle kojih nema na zalihama.

Aplikacija Višestruke Prodavnice ažurira inventar u svim prodavnicama putem API-ja, bez obzira na akciju koja je odredila promenu zaliha: nove porudžbine, izmena, otkazivanje ili brisanje porudžbina, kao i direktno ažuriranje zaliha.

Automatski uvoz kataloga i ažuriranja proizvoda

Kreirajte i ažurirajte svoje proizvode istovremeno u svim povezanim prodavnicama. Korišćenjem Višestrukih Prodavnica potrebno je samo jednom kreirati novi proizvod, jer će se on automatski uvesti u sve vaše sekundarne prodavnice.

Sva ažuriranja postojećih proizvoda takođe će se odvijati u vašim drugim prodavnicama. Kako biste osigurali najbolju fleksibilnost, imate potpunu kontrolu nad cenama artikala objavljenih na svakom kanalu, kao i nad svim ostalim detaljima koji su specifični za svaku povezanu prodavnicu.

Da li je više prodavnica dobro za moj biznis?

Dopuštajući vam da povežete nekoliko prodajnih kanala, Višestruke Prodavnice je pravo rešenje u slučaju da upravljate sa više online prodavnica na MerchantPro platformi. Aplikaciju možete koristiti bez obzira na to jesu li vaše prodavnice na istom tržištu, ili u različitim stranim zemljama.

Vi odlučujete koji proizvodi treba da se objave u svakoj pojedinačnoj prodavnici, možete isključiti pojedinačne stavke, ili kategorije koje su vidljive, možete deaktivirati uvoz podataka, ili ažuriranje za određena polja proizvoda, a istovremeno možete i automatski pretvoriti cene u druge valute, ili ih prilagoditi na osnovu automatizovanih pravila.