Dodavanje i uređivanje Kolekcije proizvoda

Ako želite da efikasnije upravljate određenim proizvodima u Vašoj MerchantPro internet prodavnici, imate mogućnost da ih grupišete u obliku kolekcije proizvoda.

Uloga Kolekcija proizvoda je da dinamički preuzimaja proizvode iz drugih kategorija, prema kriterijumima koje ste definisali (kategorije uključene/isključene, proizvođači, tagovi, porez, sniženje cena, itd.), i da ih grupišu i prikazuju isključivo u prodavnici.

U slučaju odabira više filtera, proizvodi koji istovremeno ispunjavaju sve uslove biće uključeni u kolekciju proizvoda.

Otkrijte dalje kako možete da kreirate i upravljate kolekcijama proizvoda u Vašoj MerchantPro internet prodavnici.

Dodajte i uredite Kolekciju proizvoda

Da biste dodali Kolekciju proizvoda , pratite korake u nastavku teksta:

 1. Idite na Katalog proizvoda > Menadžment kategorija ;
 2. Na stranici Menadžment kategorija pritisnite dugme Dodajte kategoriju ;
 3. U prozoru koji će se pojaviti na ekranu izaberite opciju Kolekcija proizvoda ;
 4. Nastavite na stranicu za dodavanje Kolekcije proizvoda i definišite pravila za dinamičko dodavanje proizvoda iz drugih kategorija;

NOTE
Kolekcije proizvoda će biti prikazane isključivo u kontrolnom panelu prodavnice, a ne u prodavnici.

 1. U sekciji Opšta podešavanja definišite opšte postavke za kategoriju;
 2. Idite na Interni identifikator i unesite naziv kolekcije proizvoda koju želite da dodate, za njenu internu identifikaciju na listi kategorija;
 3. Nastavite u odeljak Sadržaj kategorije i koristite dostupne filtere da definišete proizvode koji će automatski biti dodati u kategoriju;
 4. Idite na Uključite izabrane kategorije i izaberite iz padajućeg menija kategorije čiji će proizvodi biti dodati u novokreiranu kolekciju proizvoda; odabir glavne kategorije će takođe uključiti njene potkategorije;
 5. Idite na Isključite izabrane kategorije i izaberite iz padajućeg menija kategorije čiji proizvodi neće biti dodati u novokreiranu kolekciju proizvoda; izbor glavne kategorije će takođe isključiti njene potkategorije;
 6. Idite na Proizvođači i izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Bilo koji proizvođač - novokreirana kategorija će uključivati proizvode svih postojećih proizvođača u prodavnici;
  • Samo određeni proizvođači – potrebno je iz padajućeg menija izabrati proizvođače čiji će proizvodi biti dodati u novokreiranu kategoriju;
  • Isključite određene proizvođače – potrebno je iz padajućeg menija izabrati proizvođače čiji proizvodi neće biti dodati u novokreiranu kategoriju.
 7. Idite na Tagovi i izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Bilo koji tag - svi proizvodi u prodavnici biće uključeni u novokreiranu kategoriju, bez obzira na definisane tagove;
  • Samo određeni tag-ovi – potrebno je iz padajućeg menija izabrati tagove prema kojima će proizvodi biti automatski dodati u novokreiranu kategoriju;
  • Isključite određene tagove – potrebno je iz padajućeg menija izabrati tagove proizvoda koje će automatski biti isključeni iz dodavanja u novokreiranu kategoriju.
 8. Idite na PDV je uračunat i filtrirajte izvezene proizvode prema porezu koji se primenjuje na nivou proizvoda; izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Bilo koji porez – svi proizvodi će automatski biti dodati u novokreiranu kategoriju, bez obzira na porez definisan na nivou proizvoda;
  • Bez poreza - u novokreiranoj kategoriji, svi proizvodi koji nisu primenili nikakav porez na nivou proizvoda biće automatski dodati;
  • PDV 20% - novokreirana kategorija će automatski obuhvatiti sve proizvode za koje se primenjuje PDV 20% definisan u prodavnici.
 9. Idite na Promotivni proizvodi i izaberite proizvode koji će automatski biti uključeni u novokreiranu dinamičku kategoriju, u zavisnosti od sniženja cena definisanog na nivou proizvoda; izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Svi proizvodi - svi proizvodi će automatski biti dodati u kategoriju, bez obzira da li je za njih definisano sniženje cene ili ne;
  • Samo proizvodi sa popustom - samo proizvodi za koje ste definisali popuste biće automatski dodati u kategoriju;
  • Samo proizvodi bez popusta na cenu - samo proizvodi za koje niste definisali sniženje biće automatski uključeni u kategoriju.
 10. Idite na Zalihe i izaberite proizvode koji će automatski biti uključeni u dinamičku kategoriju, a u zavisnosti od njihove dostupnosti na zalihama; izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Svi proizvodi - svi proizvodi će biti dodati u kategoriju, bez obzira na njihovu dostupnost na zalihama;
  • Samo proizvodi dostupni za poručivanje - samo proizvodi dostupni na lageru biće dodati u kategoriju;
  • Samo proizvodi kojih nema na zalihama - samo proizvodi van zaliha biće dodati u kategoriju.
  • Samo određene vrednosti zaliha – u kategoriju će biti dodati samo proizvodi koje se nalaze u rasponu zaliha koji koji Vi definišete.
 11. Idite na Karakteristike proizvoda i izaberite atribute i njihove vrednosti. U zavisnosti od toga određeni proizvodi će biti dodati u novokreiranu kategoriju;
 12. Pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

TIP
Nakon što dodate Kolekciju proizvoda , ona će postati vidljiva na listi kategorija sa kontrolnog panela u odeljku Kolekcija proizvoda , odakle možete da je uredite tako što ćete pristupiti opciji Izmenite , dostupnoj u meniju Još opcija koji se nalazi pored svake pojedinačne kolekcije.

Brisanje Kolekcije proizvoda

Da biste izbrisali kolekciju proizvoda sa liste kategorija na kontrolnom panelu prodavnice, sledite korake u nastavku teksta:

 1. Idite na stranicu Menadžment kategorija;
 2. Izaberite Kolekciju proizvoda koju želite da izbrišete i kliknite na dugme Izbrišite sa liste kategorija. Ovu operaciju možete uraditi tako što ćete pristupiti opciji Izbrišite iz menija Još opcija koji se nalazi pored naziva odgovarajuće kolekcije proizvoda;
 3. U prozoru Izbrišite ćete dobiti pitanje "Da li ste sigurni da želite da izbrišete ove zapise?" i pritisnite dugme Izbrišite da biste završili operaciju.
Poslednji put izmenjeno: 26 Oct 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?