Dodavanje i uređivanje Statičke kategorije

Da biste na sveobuhvatan i intuitivan način grupisali proizvode i usluge koje prodajete u Vašoj MerchantPro prodavnici, imate mogućnost da kreirate statičke kategorije – kategorije proizvoda koje se prikazuju u prodavnici i sa kojima se proizvodi mogu povezati. U zavisnosti od primenjenih podešavanja, kada pristupite kategoriji u prodavnici, biće prikazani svi proizvodi povezani sa odgovarajućom kategorijom.

Statička primarna kategorija može imati 3 nivoa potkategorija, tako da možete dodati nadređenu kategoriju, kojoj možete da povežete potkategorije, da biste povećali SEO performanse prodavnice i da biste pomogli posetiocima Vaše MerchantPro internet prodavnice da lakše pronađu željene artikle (primer: Muškarci > Odeća > Jakne > Kožne jakne).

U nastavku teksta otkrite kako da kreirate statične kategorije i kako možete da upravljate njima u okviru MerchantPro prodavnice.

Dodavanje statičke kategorije

Da biste kreirali statičku kategoriju, sledite korake:

 1. Idite na Katalog proizvoda > Menadžment kategorija ;
 2. Na stranici sa listom kategorija pritisnite dugme Dodajte kategoriju ;
 3. U prozoru koji će se pojaviti na ekranu izaberite opciju Statička kategorija (nakon kreiranja kategorije, moći ćete da joj povežete proizvode koje možete prikazati u prodavnici);
 4. U odeljku Opšta podešavanja definišete opšte postavke u vezi sa kategorijom;
 5. U sekciji Naziv unesite u namensko polje naziv kategorije koju želite da dodate u prodavnicu;
 6. U sekciji Nadređena kategorija izaberite tip kategorije koju želite da dodate; ako izaberete Bez glavne (glavne kategorije), onda će novokreirana kategorija biti glavna kategorija; ako izaberete neku od prethodno kreiranih kategorija, onda će dodata kategorija postati potkategorija te kategorije;
 7. U sekciji Pozicija u listi (prikaz nakon kategorije) izaberite poziciju koju će kategorija zauzimati u okviru liste kategorija ( Prva pozicija ili izaberite naziv već kreirane kategorije nakon koje će se prikazivati novokreirana kategorija);

TIP
Takođe možete promeniti raspored statičkih kategorija sa stranice Menad** žment kategorija , klikom na dugme Preuredite kategorije**. Imate mogućnost da promenite redosled prikaza kategorija na sajtu, Drag and Drop sistemom na listi u prozoru koji će se pojaviti na ekranu.

 1. U sekciji Način prikaza izaberite jednu od sledećih opcija za prikaz kategorije na sajtu:
  • Prikazivanje liste proizvoda – prilikom pristupa kategoriji, lista proizvoda u kategoriji će biti prikazana direktno, čak i ako ova kategorija sadrži i potkategorije;
  • Prikazivanje liste potkategorija - prilikom pristupa kategoriji biće prikazana lista potkategorija. Ako nema potkategorija, biće prikazana lista proizvoda u kategoriji;
  • Prikažite listu potkategorija (sa slikama) - prilikom pristupa kategoriji biće prikazana lista potkategorija sa svojom slikom (neophodno je dodati slike za svaku kategoriju u odeljku Dodatna polja );
  • Prikažite listu potkategorija (sa slikama) i listu proizvoda – prilikom pristupa kategoriji biće prikazana lista potkategorija, praćena slikom kategorije i listom proizvoda.
 2. U odlejku Status izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Aktivan (vidljiv) – kategorija se prikazuje u prodavnici;
  • Neaktivan (nevidljiv) – kategorija se ne prikazuje u prodavnici.
 3. U odeljku Opis unesite u text editor opis koji će biti prikazan na stranici kategorije;
 4. U odeljku Meta-podaci dodajte meta informacije za ovaj zapis;
 5. U sekciji Meta maslov unesite u namensko polje naslov koji će doprineti prikazivanju rezultata u pretraživačima. Uneseni sadržaj se preporučuje da sadrži najviše 60 karaktera (ako ne unesete nikakav sadržaj, koristiće se automatski generisani tekst);
 6. U sekciji Meta opis dodajte relevantan opis za pretraživače. Preporučljivo je da uneseni sadržaj ima između 50 i 160 karaktera;
 7. Pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

NOTE
Novokreirana kategorija će biti prikazana u prodavnici samo ako sadrži bar jedan aktivan proizvod koji ispunjava postavke vidljivosti koje ste definisali u prodavnici.

Uređivanje statičke kategorije

Da biste izmenili statičku kategoriju, sledite korake:

 1. Idite na stranicu Menadžment kategorija ;
 2. Kliknite na dugme Još opcija pored kategorije koju želite da izmenite i pritisnite dugme Izmenite ;
 3. Unesite željene promene i pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

TIP
Prilikom promene naziva kategorije, njen URL će takođe biti ažuriran; tako, prilikom pristupa staroj stranici koju je indeksirao Google, korisnici će biti automatski preusmereni (preusmeravanje 301) na preimenovanu kategoriju.

Brisanje statičke kategorije ili potkategorije

Da biste izbrisali kategoriju ili potkategoriju iz prodavnice, pratite korake:

Izbrišite kategoriju

 1. Idite na stranicu Menadžment kategorija ;
 2. Izaberite kategoriju/kategorije koje želite da izbrišete i kliknite na dugme Izbrišite sa liste kategorija. Slično, ovu operaciju možete uraditi tako što ćete pristupiti opciji Izbrišite iz menija Još opcija koji se nalazi pored naziva svake kategorije;
 3. U prozoru koji će se pojaviti na ekranu, moraćete da izaberete šta će se desiti sa potkategorijama i proizvodima povezanim sa tom kategorijom. Ako kategorija sadrži potkategorije, poruka upozorenja će biti vidljiva u prozoru. Možete upravljati njima na sledeći način:
  • Izbrišite ove potkategorije (i njihove proizvode, ako ih ima) – izborom ove opcije, potkategorije i proizvodi povezani sa kategorijom biće trajno izbrisani iz prodavnice;
  • Pomerite ove potkategorije ispod – kada izaberete ovu opciju, postaje aktivna opcija Nadređena kategorija u kojoj ćete moći da izaberete da li će dotične potkategorije postati primarne kategorije ili će postati potkategorije druge primarne kategorije u prodavnici.
 4. Pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

Izbrišite potkategoriju

Operacija brisanja potkategorije se vrši na sličan način kao i brisanje kategorije, s tom razlikom što će se u se u prozoru prikazati poruka upozorenja ako potkategorija sadrži proizvode. U ovom slučaju, biće potrebno da izaberete jednu od sledećih opcija:

 • Izbrišite ove proizvode - svi proizvodi u odgovarajućoj potkategoriji će biti trajno izbrisani iz prodavnice;
 • Premesti ove proizvode u – izborom ove opcije postaje aktivna opcija Nadređena kategorija u kojoj ćete moći da izaberete da li će dotični proizvodi postati primarne kategorije ili će biti dodeljeni drugoj kategoriji/potkategoriji u prodavnici.

Pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

NOTE
Izbrisane URL adrese statične kategorije ili potkategorije će vratiti odgovor 404 Not Found.

Transformisanje potkategorije u statičnu kategoriju

Ako želite da potkategorija postane vidljivija na sajtu, imate mogućnost da je pretvorite u primarnu kategoriju prateći sledeće korake:

 1. Idite na stranicu Menadžment kategorija ;
 2. Pritisnite dugme Izmenite pored potkategorije koju želite da izmenite;
 3. Na stranici za uređivanje potkategorije idite na opciju Nadređena kategorija i izaberite sa liste Bez glavne (glavne kategorije);
 4. Pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

Prikaz statične kategorije u Main meniju

Da biste prikazali kategoriju u oblasti Main menija Vaše prodavnice, sledite dole opisane korake:

 1. Pristupite Website > Menadžer menija;
 2. Na stranici Menadžer menija idite na oblast sajta gde želite da prikažete kategoriju i pritisnite dugme Dodajte novi element ispod nje;
 3. U prozoru za dodavanje novog elementa izaberite tip Kategorija i automatski ćete biti preusmereni na stranicu sa Opštim podešavanjima kako biste ubacili link ka kategoriji proizvoda iz Vašeg kataloga. Ako izabrana kategorija takođe ima potkategorije, možete izabrati da prikažete proširivi meni sa različitim funkcijama;
 4. U sekciji Kategorija izaberite željenu kategoriju iz padajućeg menija;
 5. U sekciji Naslov unesite u namensko polje ime sa kojim će element biti prikazan u meniju;
 6. Nastavite u odeljak Način prikaza i definišite preference za prikazivanje stavke u meniju;
 7. U sekciji Proširite meni i izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Padajuće – prikaz liste potkategorija jedna ispod druge u padajućem meniju;
  • Razgranato – prikaz liste potkategorija jedna ispod druge u padajućem meniju sa daljim grananjem ka potkategorijama;
  • Horizontalno – prikaz liste potkategorija poređane jedna pored druge;
  • Prošireno - prikaz liste potkategorija poređane jedna pored druge sa listom daljih potkategorija;
  • Mega meni sa karticama – prikaz slite svih potkategorija glavne kategorije.
 8. U odeljku Status izaberite jednu od opcija:
  • Aktivan (vidljiv) – biće prikazano na internet stranici;
  • Neaktivan (nevidljiv) – neće biti prikazano na internet stanici.
 9. U sekciji Pozicija u listi (opcija prikaza nakon) izaberite iz padajućeg menija poziciju koju će element zauzeti u meniju;
 10. Pritisnite dugme Sačuvajte nakon što proverite sva podešavanja.

TIP
Nakon dodavanja, element će biti prikazan u meniju u zavisnosti od drugih primenjenih podešavanja i njime se može upravljati sa stranice Menadžer menija.

Poslednji put izmenjeno: 26 Oct 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?