Kako funkcioniše uvoz slika za varijante proizvoda?

Pored uvoza proizvoda i informacija o njima, platforma MerchantPro Vam omogućava da povežete slike sa varijantama proizvoda direktno iz uvoza, a ne samo iz liste proizvoda.

Saznajte dalje korake koje morate da pratite da biste mogli da uvezete slike na varijante proizvoda.

Koraci specifični za uvoz slika na varijantama proizvoda

Da biste započeli, idite na stranicu Uvoz proizvoda i prođite kroz korake specifične za uvoz proizvoda. Da biste uvezli slike prema varijanti proizvoda, pratite uputstva opisana u nastavku:

Korak 1

U odeljku Podešavanja uvoza > Koje vrste su uvezeni proizvodi? primetićete dve opcije:

  • Individualni proizvodi (bez više varijanti) - jednostavni proizvodi, bez varijanti, uvoziće se;
  • Proizvodi sa više varijanti – proizvodi sa varijantama će biti uvezeni, u zavisnosti od atributa koje izaberete.

Ako izaberete drugu opciju, i dalje ćete primetiti opciju Nasledi detalje varijante od osnovnog proizvoda ; aktiviranjem ove opcije, varijante proizvoda koje nemaju određene povezane detalje (cena, zaliha, itd...) će preuzeti ove informacije od osnovnog proizvoda.

Pritisnite dugme Nastavite nakon što proverite sva podešavanja i pređite na sledeći korak.

Korak 2

Nastavite ka stranici Mapiranje kolona i izaberite tip sadržaja za svaku kolonu fajla. Za uvoz osnovnih proizvoda obavezno je izabrati Cena i Naziv proizvoda. Takođe je neophodno mapirati identifikatore proizvoda (ID, SKU, EAN) da biste mogli kasnije da ažurirate ove proizvode i sprečite dupliranje proizvoda u katalogu; zahvaljujući identifikatoru, sistem će znati da li proizvod već postoji u katalogu ili, ako ne postoji, automatski će ga dodati.

Idite u odeljak Podešavanja podataka i definišite podešavanja prema kojima će se određeni podaci ažurirati. Ovde ćete takođe pronaći opciju Koji od izabranih atributa su samo informativni? , gde možete izabrati atribute koji pružaju dodatne detalje o proizvodu (neće se koristiti u procesu kreiranja varijanti proizvoda) već će samo predstavljati niz opisnih karakteristika proizvoda. Ovi atributi će biti prikazani samo kao atribut proizvoda, a ne kao varijanta proizvoda.

Pritisnite dugme Nastavite nakon što proverite sva podešavanja.

Korak 3

U koraku Potvrdite idite na Povežite slike po atributu , opciju koja dozvoljava uvoz slika po varijantama proizvoda, i izaberite atribut koji određuje varijante proizvoda za koje želite da uvezete slike.

Ako imate fajl sa varijantama proizvoda, ali su slike povezane sa osnovnim proizvodom, onda će slike biti iste za sve varijante.

Ako svaka varijanta proizvoda ima drugačiju sliku, onda je neophodno koristiti opciju povezivanja slika na varijante tako što ćete unapred označiti opciju Dozvoli postavljanje različitih slika za varijante proizvoda sa stranice za uređivanje atributa. U koraku Potvrdite proces uvoza, možete otići na Povezivanje slika po atributu i ​​izabrati atribut koji određuje varijante proizvoda za koje želite da uvezete slike.

Pritisnite dugme Nastavite nakon što proverite sva podešavanja i pređite na sledeći korak.

Korak 4

U koraku Status Uvoza , moći ćete da vidite glavne promene primenjene na Vaš katalog proizvoda nakon procesa uvoza; takođe imate opciju da sačuvate uvoz da biste ga automatizovali, ili da ga koristite kao šablon.

Poslednji put izmenjeno: 21 Nov 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?