Kako se uvoze proizvodi u MerchantPro prodavnicu?

U okviru MerchantPro platforme imate mogućnost da uvezete proizvode ili ažurirate podatke postojećih proizvoda koristeći datafeed datoteke.

Prvi korak u izvođenju ove operacije je učitavanje fajla koji sadrži sve potrebne podatke i definisanje nekih podešavanja vezanih za oblik fajla. Nakon toga, potrebno je mapirati postojeća polja u datafeed-u za uvoz, kao i izvršiti neka opšta podešavanja koja se odnose na cene i poreze, status novih proizvoda i kategorije u kojima će se proizvodi uvoziti. Ako su podešavanja pravilno napravljena, proces uvoza će biti uspešno završen.

Nakon uvoza, postojeće zalihe u prodavnici neće biti dopunjene, već zamenjene zalihama artikala iz uvezene datoteke; za dodatne zalihe možete koristiti aplikaciju Menadžer zaliha.

Uvoz proizvoda

Da biste uvezli datoteku sa proizvodima, pristupite stranici Uvezite proizvode iz fajla da biste izvršili potrebna podešavanja.

NOTE
Uvoz proizvoda sa varijantama zahteva povećanu pažnju. Ako se nađete u ovoj situaciji, kontaktirajte MerchantPro tehničku podršku i mi ćemo vam pomoći.

Prvi korak – podešavanje datoteke i uvoz

 1. Idite u odeljak Podešavanja fajla da uvezete nove proizvode ili da ažurirate različite informacije povezane sa proizvodima u katalogu. Da biste ažurirali samo cenu proizvoda ili zalihe proizvoda, koristite funkciju Uvezite zalihe i cene.
 2. Izaberite tip fajla koji ćete koristiti za uvoz:
  • Interni fajl (kasnije ćete učitati datoteku proizvoda) – statični fajl, uskladišten u memoriji Vašeg računara;
  • Eksterni fajl (URL) – dinamički fajl kome se može pristupiti preko URL-a.
 3. Izaberite format fajla koji ćete uvesti. Možete koristiti automatsko otkrivanje, u kom slučaju će sistem automatski identifikovati format, ili možete ručno da izaberete format datoteke ako ga znate, koristeći jednu od ovih opcija:
  • Auto detektovanje
  • CSV
  • XLS
  • XML
  • JSON
 4. Izaberite tip kodiranja datoteke. Sistem podrazumevano postavlja opciju Auto detektovanje, ali ako već znate tip kodiranja Vašeg fajla, možete da ga izaberete sa date liste.
 5. Idite na odeljak Podešavanja uvoza.
 6. Nastavite sa opcijom Koji tip proizvoda uvozite? i izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Individualni proizvodi (bez više varijanti);
  • Proizvodi sa više varijanti;
 7. Nastavite sa opcijom Koju vrstu akcija želite da primenite? i izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Uvoz novih proizvoda i ažuriranje postojećih proizvoda (detektovanih putem identifikatora proizvoda) - Izaberite ovu opciju da uvezete sve nove proizvode (proizvode koji još ne postoje u prodavnici) i ažurirate informacije o proizvodima koji su već dodati u prodavnicu. Za operaciju ažuriranja postojećih proizvoda, sistem će koristiti jedan od sledećih identifikatora, u zavisnosti od slučaja, da identifikuje proizvode koje treba ažurirati:
  • Šifra proizvoda : jedinstveni interni kod specifičan za vašu prodavnicu, generisan kada se novi proizvod kreira u sistemu MerchantPro (dodat ručno ili uvozom). Ovaj identifikator možete mapirati samo ako ćete ažurirati proizvode na osnovu prethodnog izvoza iz Vaše prodavnice.
  • SKU ili EAN kod : obavezno mapiranje jednog od ovih identifikatora u koraku mapiranja polja, ako proizvodi dolaze od treće strane, kao što je dobavljač proizvoda koji koristi ovaj kod .

   NOTE
   Da biste mogli da konfigurišete SKU i EAN kodove tokom procesa uvoza, uverite se da su omogućeni na stranici Sistemska podešavanja.

  • Uvoz novih proizvoda (postojeći proizvodi neće biti ažurirani) - Izaberite ovu opciju da biste uvezli samo nove proizvode iz fajla. Ako se u fajlu nalaze informacije o proizvodima koji su već dodati u prodavnicu, ovi proizvodi neće biti ažurirani nakon uvoza.
 8. Pritisnite dugme Nastavite ;

Drugi korak – mapiranje kolona

 1. Idite na odeljak Podešavanja feed-a da biste izvršili proces mapiranja kolona;
 2. Da biste učitali informacije iz fajla u odgovarajuća polja u katalogu, morate mapirati kolone da biste uspostavili povezanost između postojećih polja u fajlu za uvoz i polja u katalogu proizvoda prodavnice.

  U prvoj koloni ćete naći polja iz fajla, a u drugoj koloni ćete morati da izaberete odgovarajuće polje iz kataloga proizvoda. Ako ne želite da uvezete ili ažurirate određeno polje, izaberite opciju Zanemarite ovo polje. Morate mapirati polja Naziv proizvoda i Cena proizvoda jer su to osnovne informacije bez kojih proizvodi ne mogu biti objavljeni u prodavnici. Ako su SKU ili EAN polja dostupna u fajlu za uvoz, preporučuje se da ih uvezete u okviru prodavnice. Na osnovu ovih jedinstvenih identifikatora, moći ćete da ažurirate odgovarajuće proizvode u budućnosti.

  TIP
  Pregled se zasniva na mapama koje ste napravili, prikazujući informacije iz fajla koje će biti sačuvane u poljima u Vašoj prodavnici. Ovu funkciju možete koristiti tako što ćete kliknuti na strelice za navigaciju, da proverite da li su informacije izvučene ispravno, odnosno da li su mapiranja koja ste napravili tačna.

 3. Idite u odeljak Podešavanje podataka da biste konfigurisali neka dodatna podešavanja u vezi sa uvezenim podacima. Informacije prikazane u ovom odeljku mogu da variraju u zavisnosti od mapiranih polja, kao što su:
  • Ukoliko ste mapirali polje CENA
  • Izaberite valutu u kojoj su prikazane cene iz uvezenog fajla;
  • Izaberite koju vrstu cene ste mapirali za uvoz u prodavnicu, odnosno da li već sadrže primenjene poreze ili ne:
   • Cene u fajlu su konačne
   • Cene u fajlu su neto, bez poreza
  • Opciono unesite Koeficijent prilagođavanja cene , sa kojim možete povećati ili smanjiti cene koje će biti uvezene u prodavnicu; Primer: ukoliko je cena 1.000,00 RSD i želite je povećati za 20% unosite koeficijent 1.2, a ukoliko je želite smanjiti za 20% unosite vrednost 0.8.
  • Izaberite način zaokruživanja cena koje se uvoze u prodavnicu.
  • Ukoliko ste mapirali polje koje je ATRIBUT proizvoda
  • Izaberite Tip izabranih karakterisika :
   • Specifične karakteristike proizvoda - Informativni atributi imaju ulogu da opisuju određene karakteristike ili specifikacije proizvoda (npr.: raspoloživa memorija, tip ekrana) i ne zahtevaju odabir od strane klijenta prilikom dodavanja proizvoda u korpu;
   • Varijante proizvoda koje zahtevaju klijentov izbor - Ovi atributi identifikuju određene verzije proizvoda i mogu zahtevati izbor klijenta prilikom dodavanja proizvoda u korpu. Ovo podešavanje Vam nudi sledeće opcije:
    1. Izbor varijante je obavezan - atribut zahteva odabir prilikom dodavanja u korpu od strane klijenta;
    2. Izbor varijante je opcion - atributi nisu obavezni, ali se mogu izabrati prilikom dodavanja u korpu.
  • Možete odabrati tip separatora za više vrednosti, ako za proizvod postoji nekoliko vrednosti atributa grupisanih u istom polju. Otvorite datoteku i proverite koji se tip separatora koristi, a zatim je izaberite sa liste:
   • Zarez (,);
   • Tačka i zarez (;);
   • Tab (/t);
   • Pipe (|)**;**
   • Crtica (/)
  • Odlučite se za način na koji će se uvesti nove vrednosti atributa, u slučaju postojećih proizvoda u katalogu:
   • Sačuvajte postojeće vrednosti i dodajte nove vrednosti - Novi uvezeni atributi će biti dodati onima koji već postoje u sistemu, pre uvoza ovog proizvoda.
   • Obrišite postojeće vrednosti i dodajte nove vrednosti - Novi uvezeni atributi će biti dodati sistemu, a postojeći pre ovog uvoza proizvoda će biti izbrisani.
  • Ukoliko ste mapirali polje KATEGORIJA
  • Unesite simbol koji se koristi za opisivanje pune putanje kategorija i potkategorija (npr. znak „>" koji je deo putanje „Cipele > Obuća > Sport")
  • Ukoliko ste mapirali polja za IDENTIFIKATORE (SKU, EAN, šifra proizvoda)
  • Izaberite identifikator pomoću kojeg će se proizvodi u katalogu ažurirati.
 4. Pritisnite dugme Nastavite ;

Treći korak – potvrda podataka

 1. Nakon podešavanja prethodnih posavki, pregled uvoza će biti prikazan u odeljku Kratak pregled uvoza , prikazujući Vam sve proizvode koji će biti uvezeni. Ako postoje greške u vezi sa lokacijom proizvoda u datoteci (npr.: kolone u datafeed-u ne odgovaraju mapiranim podacima), biće prikazan broj izostavljenih proizvoda i razlog zašto se ne mogu uvesti.
 2. U odeljku Proizvodi biće prikazane informacije o vrstama uvezenih proizvoda, na sledeći način:
  • Postojeći proizvodi - Biće prikazana informativna poruka o broju postojećih i ažuriranih proizvoda u katalogu.
  • Novi proizvodi - Biće prikazana informativna poruka o broju novih uvezenih proizvoda i možete odabrati status ovih proizvoda:
  • Aktivan – novi uvezeni će dobiti Aktivan status - ovaj status označava da je proizvodu dozvoljeno da bude na listi u prodavnici; podesite ovu opciju ako želite da se novo uvezeni proizvodi prikazuju direktno u prodavnici;
  • Neaktivan -** novi uvezeni će dobiti Neaktivan status -** ovaj status označava da proizvod nije dozvoljen da bude na listi u prodavnici; podesite ovu opciju ako želite da se proizvodi trenutno prikazuju samo u kontrolnom panelu, sa neaktivnim statusom (neće biti prikazani direktno u prodavnici). Kasnije ćete moći da ih aktivirate u svrhu prikazivanja u prodavnici. Preporučljivo je koristiti ovu opciju, kako biste mogli da proverite uvezene proizvode pre nego što se stvarno prikažu u prodavnici.
 3. U odeljku Dodatni podaci moći ćete da konfigurišete dodatne podatke primenjene na proizvode:

Kategorije

 • Ako u uvezenom fajlu nema novih kategorija proizvoda, biće prikazana poruka Nema novih kategorija u uvezenoj datoteci i moći ćete da izaberete u koju kategoriju ćete uključiti novo učitane proizvode (pojaviće se lista koja sadrži kategorije već u prodavnici);
 • Ako u uvezenom fajlu postoje nove kategorije proizvoda, biće prikazana informativna poruka o broju novih kategorija koje još ne postoje u bazi podataka Vaše prodavnice. U ovom slučaju, možete izabrati da sačuvate nove kategorije, ili da premestite proizvode u kategoriju koja već postoji u prodavnici;

Proizvođači

 • Ako u uvezenom fajlu nema novih proizvođača, biće prikazana informativna poruka;
 • Ako u uvezenom fajlu postoje novi proizvođači, biće prikazana informativna poruka o broju novih proizvođača koji ne postoje u Vašoj prodavnici. U ovom slučaju, možete izabrati da sačuvate nove zapise ili da premestite proizvode kod proizvođača koji već postoji definisan u prodavnici;

Atributi proizvoda

 • Ako u uvezenom fajlu nema novih atributa, biće prikazana informativna poruka;
 • Ako postoje novi atributi u uvezenm fajlu, biće prikazana informativna poruka u vezi sa brojem novih atributa koji ne postoje u bazi podataka Vaše prodavnice. U ovom slučaju, možete izabrati da sačuvate ili ne da sačuvate nove atribute.
 1. Kliknite na dugme Nastavite

Četrvti korak – status učitavanja

 1. U odeljku Pregled uvoza prikazuju se informacije vezane za završetak procesa uvoza: dodati proizvodi, informacije o kategorijama, proizvođačima itd., kao i detalji o procesu.

Ako je uvoz uspešno završen, moći ćete da pristupite listi novo uvezenih i po potrebi ažuriranih proizvoda klikom na link koji je dostupan na broju proizvoda. Naći će se u Vašem katalogu proizvoda, u odeljku Poslednji uvoz.

Ako je bilo grešaka tokom procesa uvoza, moći ćete da vidite listu izostavljenih proizvoda, uz informacije o greškama koje su sprečile uvoz.

Poslednji put izmenjeno: 26 Oct 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?