Kako prikazati preporučene proizvode u korpi radi unakrsne prodaje(Cross-Sell)?

Da biste povećali vrednost porudžbine u Vašoj MerchantPro internet prodavnici, imate funkciju Prikažite preporučene proizvode u korpi. Ova funkcija Vam omogućava da u korpi prikažete i preporučene proizvode za dodatnu kupovinu, u zavisnosti od određenih kriterijuma definisanih u odnosu na proizvode koji se već nalaze u korpi. Funkcija se može naći na stranici Checkout, u odeljku Podešavanja korpe.

U nastavku teksta možete otkriti kriterijume na osnovu kojih možete prikazati preporučene proizvode u korpi Vaše MerchantPro internet prodavnice.

Slični proizvodi definisani na nivou kategorije

Prikažite u korpi za kupovinu slične proizvode definisane na nivou kategorije prateći korake opisane u nastavku:

 1. Pristupite sekciji Podešavanje prikaza i idite na odeljak Podešavanja stranice proizvoda;
 2. Pronađite funkciju Način prikazivanja za Slične proizvode i izaberite opciju Slični proizvodi definisani na nivou kategorije. Nakon toga ćete moći ručno da definišete niz sličnih proizvoda koji će biti prikazani za sve proizvode u određenoj kategoriji;
 3. Da biste definisali slične proizvode, idite na Katalog proizvoda > Menadžment kategorija . Kada kliknete na dugme za uređivanje pored svake kategorije, videćete opciju Dodajte slične proizvode;
 4. U prozoru Dodaj slične proizvode možete odabrati slične proizvode za koje želite da se prikazuju u korpi Vaše MerchanPro internet prodavnice. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte;
 5. Nakon što izvršite ovu operaciju idite na Checkout u odeljak Podešavanja korpe ;
 6. Idite na funkciju Prikažite preporučene proizvode u korpi i izaberite opciju Slični proizvodi definisani na nivou kategorije. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte.

Slični proizvodi definisani na nivou pojedinačnih proizvoda

Prikažite u korpi za kupovinu slične proizvode definisane na nivou pojedinačnih proizvoda prateći korake opisane u nastavku:

 1. Pristupite Podešavanju prikaza i idite na odeljak Podešavanja stranice proizvoda;
 2. Idite na funkciju Način prikazivanja za Slične proizvode i izaberite opciju Slični proizvodi definisani na nivou pojedinačnih proizvoda. Nakon toga ćete moći ručno da definišete niz sličnih proizvoda za svaku stavku u katalogu ;
 3. Da biste definisali slične proizvode, idite na Katalog proizvoda > Lista proizvoda . Kada kliknete na dugme za uređivanje proizvoda, videćete opciju Dodajte slične proizvode.
 4. U prozoru Dodaj slične proizvode možete odabrati slične proizvode za koje želite da se prikazuju u korpi Vaše MerchantPro internet prodavnice. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte;
 5. Nakon što izvršite ovu operaciju idite na Checkout u odeljak Podešavanja korpe ;
 6. Idite na funkciju Prikažite preporučene proizvode u korpi i izaberite opciju Slični proizvodi definisani na nivou pojedinačnih proizvoda. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte.

Preporučeni proizvodi koje su kupili drugi korisnici

Prikažite u korpi za kupovinu proizvode koje su kupili drugi korisnici prateći korake opisane u nastavku:

 1. Pristupite Checkout stranici, u odeljak Podešavanje korpe;
 2. Idite na funkciju Prikažite preporučene proizvode u korpi i izaberite opciju Preporučeni proizvodi koje su kupili drugi korisnici. Aktiviranjem ove opcije prikazuju se slični proizvodi kupljeni od strane drugih korisnika kao preporučeni proizvodi u korpi. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte.

Preporučeni proizvodi koje su pregledali drugi korisnici

Prikažite u korpi za kupovinu proizvode koje su pregledali drugi korisnici prateći korake opisane u nastavku:

 1. Pristupite stranici Podešavanja prikazai idite na odeljak Podešavanja stranice proizvoda;
 2. Idite na opciju Način prikazivanja za Slične proizvode i izaberite opciju Preporučeni proizvodi koje su pregledali drugi korisnici. Aktiviranjem ove opcije biće prikazani i drugi proizvodi koje korisnici često pregledaju. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte;
 3. Kada ste sačuvali ova podešavanja idite na stranicu Checkout , u odeljak Podešavanja korpe;
 4. Idite na opciju Prikažite preporučene proizvode u korpi i izaberite opciju Preporučeni proizvodi koje su pregledali drugi korisnici Korpa za kupovinu će prikazati listu proizvoda koje su prethodno pregledali drugi korisnici koji su takođe pregledali proizvod/proizvode iz korpe trenutnog kupca;
 5. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte.

Slični proizvodi na osnovu naziva i tagova

Prikažite u korpi za kupovinu proizvode sa sličnim nazivima i tagovima prateći korake opisane u nastavku:

 1. Pristupite stranici Podešavanja prikaza i idite na odeljak Podešavanja stranice proizvoda;
 2. Idite na opciju Način prikazivanja za Slične proizvode i izaberite opciju Slični proizvodi na osnovu naziva i tagova. Biće prikazani proizvodi sa sličnim nazivima ili sa istim tagovima kao proizvod koji se nalazi u korpi. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte;
 3. Kada ste sačuvali ova podešavanja idite na stranicu Checkout , u odeljak Podešavanja korpe;
 4. Idite na opciju Prikažite preporučene proizvode u korpi i izaberite opciju Slični proizvodi na osnovu naziva i tagova. Svi proizvodi sa sličnim nazivima iz iste kategorije se automatski prikazuju. Ako takav proizvod nije identifikovan, sistem će pretražiti i prikazati u korpi za kupovinu preporuke proizvoda koji imaju iste tagove;
 5. Kada proverite sva podešavanja kliknite na dugme Sačuvajte.

Prikaz isključen

Kada izaberete ovu opciju, kupac neće videti nijedan preporučeni proizvod u korpi. Opcija je podrazumevano podešena.

NOTE
Ako sistem ne identifikuje nijedan od kriterijuma za prikazivanje preporučenih proizvoda za bilo koju od izabranih opcija, odeljak za prikaz preporučenih proizvoda neće biti prikazan u korpi trenutnog kupca.

Poslednji put izmenjeno: 03 Aug 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?