Kako koristiti atribut srcset za optimizaciju slika?

Za optimalne performanse u pogledu slika proizvoda u vašoj MerchantPro prodavnici, važno je osigurati da je njihov prikaz najprikladniji u pogledu rezolucije, bez obzira na uređaj sa kog se pristupa web sajtu (mobilni, laptop, desktop, TV) .

Saznajte više o tome kako vam atribut srcset može pomoći.

Koja je uloga atributa srcset?

Atribut srcset omogućava optimizaciju responzivnih slika, a pretraživač može da ih koristi u zavisnosti od karakteristika uređaja sa kog mu se pristupa (gustina piksela ili širina prozora); stoga, pretraživač može koristiti resurse koji su mu potrebni za reprodukciju stranice, bez potrebe za preuzimanjem veće slike (npr. u slučaju prikaza na mobilnom uređaju).

Prisustvo atributa srcset govori pretraživaču da postoje određene dimenzije dostupne za određenu sliku; nakon toga, pretraživač će moći da odredi na osnovu rezolucije ekrana koja je idealna slika koja se može prikazati svaki put kada joj se pristupi, uzimajući u obzir različite uređaje.

Kako da omogućim atribut scrset u prodavnici?

Da biste omogućili atribut srcset u vašoj MerchantPro prodavnici, sledite dole navedene korake:

  • Pristupite stranici Sistemska Podešavanja;
  • Idite na odeljak Podešavanje slika;
  • Aktivirajte opciju Optimizujte responzivne slike (srcset);
  • Kliknite na dugme Sačuvaj nakon provere svih podešavanja.
Poslednji put izmenjeno: 02 Sep 2022
Je li ova stranica bila od pomoći?
Još uvek vam je potrebna pomoć?